...

ADGD0308 ACTIVIDADES DE XESTIÓN ADMINISTRATIVA

F. lim. inscr.:04/12/2023
Inicio: 28/11/2023
Modalidad: Presencial
...

ADGG0208 Actividades administrativas na relación ao cliente

F. lim. inscr.:04/12/2023
Inicio: 11/12/2023
Modalidad: Presencial
...

SSCS0208 Atención sociosantaria a persoas dependentes en institucións sociais

F. lim. inscr.:07/12/2023
Inicio: 14/12/2023
Modalidad: Presencial
...

COMM0110 Marketing e compravenda internacional

F. lim. inscr.:08/12/2023
Inicio: 18/12/2023
Modalidad: Presencial
...

ADGG0208 Actividades administrativas na relación co cliente

F. lim. inscr.:12/12/2023
Inicio: 19/12/2023
Modalidad: Presencial
...

ADGG0408 Operacións auxiliares de servicios administrativos e xerais

F. lim. inscr.:20/12/2023
Inicio: 27/12/2023
Modalidad: Presencial
...

ACREDITACIÓN DOCENTE PARA TELEFORMACIÓN: FORMADOR/A ONLINE

F. lim. inscr.:06/01/2024
Inicio: 08/01/2024
Modalidad: Teleformación
...

SISTEMA DE APPCC E PRÁCTICAS CORRECTAS DE HIXIENE

F. lim. inscr.:05/01/2024
Inicio: 08/01/2024
Modalidad: Teleformación
...

EXCEL AVANZADO

F. lim. inscr.:10/01/2024
Inicio: 12/01/2024
Modalidad: Presencial
...

HABILIDADES DIRECTIVAS E XESTIÓN DE EQUIPOS

F. lim. inscr.:10/01/2024
Inicio: 12/01/2024
Modalidad: Presencial
...

ASESORÍA FISCAL

F. lim. inscr.:12/01/2024
Inicio: 15/01/2024
Modalidad: Teleformación
...

ARQUITECTURA BIG DATA

F. lim. inscr.:15/01/2024
Inicio: 17/01/2024
Modalidad: Teleformación
...

PROJECT MANAGMENT: XESTIÓN INTEGRADA DE PROXECTOS

F. lim. inscr.:16/01/2024
Inicio: 18/01/2024
Modalidad: Teleformación
...

NORMATIVA E ASESORAMENTO LABORAL. CONTRATACIÓN E SUBCONTRATACIÓN

F. lim. inscr.:16/01/2024
Inicio: 18/01/2024
Modalidad: Teleformación
...

XESTIÓN LOXÍSTICA

F. lim. inscr.:20/01/2024
Inicio: 22/01/2024
Modalidad: Teleformación
...

DIRECCIÓN ESTRATÉXICA E MARKETING EN XESTIÓN DE PROXECTOS

F. lim. inscr.:27/01/2024
Inicio: 29/01/2024
Modalidad: Teleformación
...

XESTIÓN DE VENTAS, MARKETING DIRECTO E UTILIZACIÓN DE REDES SOCIAIS NA XESTIÓN COMERCIAL

F. lim. inscr.:17/02/2024
Inicio: 19/02/2024
Modalidad: Teleformación
...

INTELIXENCIA ARTIFICIAL APLICADA Á EMPRESA

F. lim. inscr.:17/02/2024
Inicio: 19/02/2024
Modalidad: Teleformación
...

XESTIÓN DA SEGURIDADE INFORMÁTICA NA EMPRESA

F. lim. inscr.:16/02/2024
Inicio: 19/02/2024
Modalidad: Teleformación
...

BIG DATA

F. lim. inscr.:18/02/2024
Inicio: 20/02/2024
Modalidad: Teleformación
...

EXCEL AVANZADO

F. lim. inscr.:27/02/2024
Inicio: 01/03/2024
Modalidad: Presencial
...

ANÁLISE DE CUSTOS PARA A TOMA DE DECISIÓNS

F. lim. inscr.:01/03/2024
Inicio: 04/03/2024
Modalidad: Teleformación
...

CONTABILIDADE: CONTA PÉRDIDAS E GANANCIAS, ANÁLISE DE INVERSIÓNS E FINANCIACIÓN

F. lim. inscr.:09/03/2024
Inicio: 11/03/2024
Modalidad: Teleformación
...

SEGURIDADE E HIXIENE NA INDUSTRIA ALIMENTARIA

F. lim. inscr.:11/03/2024
Inicio: 13/03/2024
Modalidad: Teleformación
...

HABILIDADES DIRECTIVAS E XESTIÓN DE EQUIPOS

F. lim. inscr.:12/03/2024
Inicio: 15/03/2024
Modalidad: Presencial
...

ADGD0108 Xestión contable e xestión administrativa para auditoria

F. lim. inscr.:01/03/2024
Inicio: 22/03/2024
Modalidad: Presencial
...

PROGRAMA AVANZADO EN AGILE PROJECT MANAGEMENT. SCRUM

F. lim. inscr.:01/04/2024
Inicio: 03/04/2024
Modalidad: Teleformación
...

PROJECT MANAGMENT: XESTIÓN INTEGRADA DE PROXECTOS

F. lim. inscr.:09/04/2024
Inicio: 11/04/2024
Modalidad: Teleformación
...

OFIMÁTICA NA NUBE: GOOGLE DRIVE

F. lim. inscr.:13/04/2024
Inicio: 15/04/2024
Modalidad: Teleformación
...

SSCS0208 Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

F. lim. inscr.:30/04/2024
Inicio: 09/05/2024
Modalidad: Presencial
...

ADGG0508 Operacións de grabación e tratamento de datos e documentos

F. lim. inscr.:13/05/2024
Inicio: 20/05/2024
Modalidad: Presencial
...

FCOV06 Comunicación en Lenguas Extranxeiras (Inglés) N3

F. lim. inscr.:24/07/2024
Inicio: 31/07/2024
Modalidad: Presencial
...

FCOV05 Comunicación en linguas extranxeiras (Inglés) N2

F. lim. inscr.:26/07/2024
Inicio: 02/08/2024
Modalidad: Presencial

Esta web utiliza cookies para obtener datos estadísticos de la navegación de sus usuarios. Puedes obtener más información y configurar tus preferencias aquí.