Programa integrado de emprego

Programa Integrado de Emprego de Galicia CEP 2021 - 2022

PROGRAMA INTEGRADO DE EMPREGO DE GALICIA
Financiado por

O Programa Integrado de Emprego de Galicia da Confederación Provincial de Empresarios de Pontevedra está destinado a persoas desempregadas inscritas como demandantes no Servizo Público de Emprego de Galicia e está financiado pola Consellería de Emprego e Igualdade da Xunta de Galicia.

QUE É UN PROGRAMA INTEGRADO DE EMPREGO?

Os Programas Integrados de Emprego de Galicia son programas dirixidos á mellora da ocupabilidade e á inserción laboral das persoas en situación de desemprego.

Os Programas Integrados de Emprego compóñense de accións de información, orientación e asesoramento, formación transversal en novas tecnoloxías e/ou idiomas, técnicas de coaching, intelixencia emocional e motivación para a busca de emprego (tanto por conta propia coma allea), habilidades sociolaborais e obradoiros de entrevista, fomento da capacidade emprendedora, prospección empresarial, formación para o emprego, prácticas profesionais e obradoiros sobre mobilidade laboral.

O obxectivo deste programa é acadar a inserción laboral de, cando menos, o 45% das persoas participantes, así como mellorar a empregabilidade da totalidade do grupo.

 • Formación nunha Ocupación:
  • 4 Itinerarios Formativos a escoller, con prácticas profesionais non laborais vinculadas á formación:
   • Itinerario 1: Administración e Xestión: Administración, Facturación, Contabilidade, Tesourería, LOPD, entre outros.
   • Itinerario 2: Comercio e Marketing: Xestión loxística, Aprovisionamento, Almacén, Venda e Posvenda, entre outros.
   • Itinerario 3: Servizos a Empresas: Xestión de Redes, Seguridade Informática, Internet, Ciberseguridade, entre outros.
   • Itinerario 4: Industrias Alimentarias: Panadería y Pastelería, Nuevos procedimientos, Innovación.
 • Formación Complementaria:
  • Formación Transversal:
   • Competencias dixitais básicas.
   • Inglés A2.
   • Condución de carretas elevadoras.
   • Manipulación de alimentos.
   • Educación emocional e Xestión das emocións.
  • Formación Prelaboral:
   • Carta de presentación e CV.
   • Role-playing: a entrevista de traballo.
   • Ferramentas e recursos TIC para a busca de emprego.
   • Redes sociais e profesionais para a busca activa de emprego.
 • Prospección e Encontros Empresariais:
  • Información, orientación e asesoramento a empresas.
  • Intermediación laboral e xestión de ofertas de emprego.
  • Encontros Empresariais, Coaching e Mobilidade Laboral.
 • Se es unha persoa desempregada demandante de "Programas Integrados de Emprego de Galicia".
 • Se estás inscrito/a como demandante nalgunha das oficinas do Servizo Público de Emprego de Galicia do Concello de Vigo.
 • Se pertences a algún destes colectivos:
  1. Persoa con discapacidade.
  2. Persoas en risco de exclusión social e as persoas beneficiarias do tramo de inserción da renda de inclusión social de Galicia.
  3. Mulleres coa condición de vítimas de violencia de xénero.
  4. Persoas menores de 30 anos con baixa cualificación.
  5. Persoas menores de 30 anos cualificadas.
  6. Persoas maiores de 45 anos.
  7. Persoas perceptoras da renda de inclusión social de Galicia non incluídas na letra b).
  8. Persoas perceptoras de prestacións, subsidios por desemprego ou renda activa de inserción.
  9. Persoas desempregadas como consecuencia dun expediente de regulación de emprego de carácter extintivo, presentado nos doce meses anteriores á publicación desta orde.
  10. Mulleres.
  11. Persoas desempregadas de longa duración.
  12. Persoas inmigrantes.
  13. Persoas desempregadas non incluídas en ningún dos grupos anteriores.
 • Se es unha persoa proactiva e MOTIVADA.
 • Se buscas traballo ACTIVAMENTE.
 • Se estás COMPROMETIDO/A coa mellora do teu perfil profesional.
 • Se precisas información e/ou orientación para o emprego.
 • Se buscas FORMARTE e/ou RECUALIFICARTE profesionalmente.

Poranse tamén á súa disposición medidas de conciliación da vida familiar e laboral (ludotecas nas inmediacións das instalacións da Confederación e Servizos de Axuda a Domicilio) e as bolsas contempladas na convocatoria (7,00 € / día asistido).

Se estás desempregado/a, es de Vigo e queres participar, por favor completa cos teus datos.

cuestionario

A Confederación de Empresarios de Pontevedra, a través do Departamento de Formación e Emprego, involucrouse desde o comezo da súa actividade, na formación, asesoramento, recualificación profesional e inserción laboral das persoas desempregadas procedentes de todos os sectores e grupos sociais, a través de programas adaptados ás necesidades das empresas e da capacitación de traballadores/as para os postos máis demandados polo mercado laboral.

Os PROGRAMAS INTEGRADOS DE EMPREGO DE GALICIA, levados a cabo en colaboración coa Consellería de Emprego e Igualdade da Xunta de Galicia, son actuacións dirixidas á mellora da ocupabilidade e á inserción laboral das persoas participantes, ofrecendo formación técnica en diferentes ocupacións, o desenvolvemento das habilidades requeridas para o posto de traballo e o acompañamento personalizado durante todo o proceso.

O contacto e diálogo entre o empresario/a e a entidade é un aspecto imprescindible para dar a coñecer as vantaxes que supón participar neste tipo de iniciativas de integración laboral, así como para adaptar as actuacións da organización ás necesidades e condicionamentos de cada empresa:

 • Asesoramento e orientación. Mellora da competitividade laboral.
 • Selección de talento. Satisfacción das demandas de persoal mediante a mediación de perfís axustados ás necesidades específicas de recursos humanos.
 • Acompañamento e tutela. Resolución de posibles incidencias ata a completa adaptación ao posto.

* Se a súa empresa está interesada en formar parte da nosa rede de colaboradores, cubra o seguinte formulario e nos poremos en contacto con vostede. Os datos facilitados só serán utilizados para concertar unha entrevista e non serán entregados a terceiros.

cuestionario

Esta web utiliza cookies para obtener datos estadísticos de la navegación de sus usuarios. Puedes obtener más información y configurar tus preferencias aquí.