NIVEL BÁSICO DE PRL SECTOR METAL - OPERARIOS EN ALMACÉN E LOXÍSTICA E APROVISIONAMENTO NOS PROCESOS DE FABRICACIÓN
...
Nº curso

PO-01-L2

Modalidad

Mixta

Colectivo al que va dirigido

Público en general
Personas desempleadas
Personas ocupadas
Personas autónomas

Área Formación

Centro impartidor

Localidad de impartición

Vigo

Comienzo

30/09/2021

Fecha límite de inscripción

23/09/2021

Fin

28/10/2021

Duración

50 horas 20 h presenc. + 30 h teleform.

Horario

Martes e xoves de 19:00 a 22:00 h e o venres 22 de 17:00 a 21:00 (prácticas carretillas)

Precio

Gratuíto

Descripción

OBXETIVOS:

 • Coñecer a normativa e responsabilidades, dereitos e obligacións de empresarios,
  mandos intermedios e traballadoares en materia de PRL.
 • Coñecer os conceptos básicos sobre seguridade e saúde no traballo.
 • Promover os comportamientos seguros e a correcta utilización dos equipos de traballo e
  protección para minimizar os daños en caso de accidente.
 • Capacitar para l identificación dos riscos e a determinación das medidas de
  prevención a aplicar.
 • Preparar ó alumno en medidas básicas de emerxencias e primeiros auxilios.

Contenidos / Módulos

MODALIDADE PRESENCIAL (20 Horas)

 • Modulo 1: Parte troncal
  Verificación, identificación e vixilancia do lugar de traballo e o seu entorno.
  Interferencias entre actividades.
  Dereitos e obligacións.
  Seguridade vial.
  Primeiros auxilios e medidas de emerxencia
 • Modulo 2: Parte específica
  Definición dos traballos
  Técnicas preventivas específicas
  Medios auxiliares, equipos e ferramentas

MODALIDADE TELEFORMACIÓN (30 Horas)

 • Modulo 1: Conceptos básicos sobre seguridade e saude
  O traballo e saúde. Os riscos profesionais. Factores de risco.
  Daños derivados do traballo. Os accidentes de traballo e as enfermedades profesionais.
  Outras patoloxías derivadas do traballo.
  Marco normativo básico en materia de prevención de riscos laborais. Deberes e obligacións básicos nesta materia.
 • Módulo 2: Ricos xerais e a súa prevención.
  Riscos ligados ás condicións de seguridade.
  Riscos ligados ó medio ambiente do traballo.
  A carga de traballo, a fatiga e a insatisfacción laboral.
  Sistemas elementais de control de riscos. Protección colectiva e individual.
  Planes de emerxencia e evacuación.
  O control da saúde dos traballadores.
 • Módulo 3: Riscos específicos e a súa prevención no sector do metal
 • Módulo 4: Elementos básicos de Xestión da prevención de riscos
  Organismos públicos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo.
  Organización preventiva del trabajo: 'rutinas' básicas.
  Documentación: recogida, elaboración y archivo.
 • Módulo 5: Primeiros auxilios.

Financiado por:

Contacta con nosotr@s

Si eres un usuario registrado, debes iniciar sesión para rellenar tus datos personales de forma automática.
Recuerda que puedes inscribirte en una o en varias acciones formativas.

Esta web utiliza cookies para obtener datos estadísticos de la navegación de sus usuarios. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso. Más información.