PORTAL FORMATIVO DE LA CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE PONTEVEDRA


2154_ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN INSTITUCIÓNS SOCIAIS (CAMBADOS)

 
 
Nº curso
2154-SSCS0208 
 
Modalidad
Presencial 
 
Colectivo al que va dirigido
Desempregados/as 
 
Localidad de impartición
Cambados 
 
Duración
468 h presenciales + 0 h teleformación  
 
Horario
15:00-20:00 
 
Comienzo
23/05/2019 
 
Fecha límite de inscripción
22/05/2019 
 
Fin
26/09/2019 
 
Centro impartidor
CEP-CAMBADOS 
 
Contenidos / Módulos
- MF1016_2: APOIO NA ORGANIZACIÓN DE INTERVENCIÓNS NO ÁMBITO INSTITUCIONAL. - MF1017_2: INTERVENCIÓN NA ATENCIÓN HIXIÉNICO-ALIMENTARIA EN INSTITUCIÓNS. - MF1018_2: INTERVENCIÓN NA ATENCIÓN SOCIOSANITARIA EN INSTITUCIÓNS. - MF1019_2: APOIO PSICOSOCIAL, ATENCIÓN RELACIONAL E COMUNICATIVA EN INSTITUCIÓNS. - MP0029: MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONAIS NON LABORAIS- INSERCIÓN LABORAL, SENSIBILIZACIÓN MEDIOAMBIENTAL E NA IGUALDADE DE XÉNERO- FORMACIÓN PARA A IGUALDADE  
 
Precio
GRATUITO.
 
Más información

 
 
Archivos
 
Contacto
Tel. 986446300
formacion@cep.es
 

Cursos añadidos